1. Semua pendaftaran adalah melalui Leader.
  2. Dapatkan katalaluan daripada Leader.
  3. Login di link : https://www.maryjardin.co/login/
    BUKAN link https://www.maryjardin.co/my-account/
    *
     Sistem tidak menghantar emel untuk pengesahan pendaftaran.

 


MAKLUMAN

Sistem tidak hantar sebarang emel atas sebab penggunaan emel di Malaysia yang masih lemah dan juga melibatkan isu keselamatan.

Masih ramai pengguna internet di Malaysia tidak tahu menaip emel, membuka emel, membaca emel, menyimpan emel, login, logout dan pelbagai jenis urusan berhubung kait dengan emel. Isu tersebut boleh membawa kepada server blacklisted oleh syarikat emel seperti Gmail, Yahoo, apabila sistem kerap menghantar emel kepada penerima yang tidak wujud.

Leader yang mendaftar akan tetapkan katalaluan untuk ejen baru.